Teatermuseet

Rekvisitan i huvudrollen

Den kan vara av vilken storlek, av vilket material och i vilken form som helst. Den kan vara liten som en knappnål eller stor som en dinosaurie. Den kan vara en sten hittad i naturen eller ett föremål gjort av människohand. På scenen blir föremålet / rekvisitan ett tillbehör som har en roll.

Utställningen Rekvisitan i huvudrollen lyfter upp och ger rekvisitan den betydelse den förtjänar. Ur helhetens synvinkel är rekvisitans roll central i scenkonsten både som ett element och som en drivkraft i dramaturgin. Utställningen erbjuder artefakter som symboler, betydelser, material, tekniker, föremål, element, repliker, berättelser – synliga, berättande, ställningstagande och ifrågasättande.

I utställningen får du kalasa på rekvisita och kika in i attributörens arbetsrum samt studera rekvisita ur många olika perspektiv.  Den professionella attributörens arbete är att fundera, undersöka och finna. Det är att betrakta det förgångna, det nuvarande och framtiden, ha kreativitet och mod att experimentera och förmåga att se på ett annat sätt. Rekvisitan pekar ut plats eller tid, för handlingen framåt, fungerar som motspelare, fjärmar, sätter gränser, skapar associationer, tvingar till tankeverksamhet, ställningstagande, den politicerar, gör en arg, smyckar ut, charmerar, äcklar och får en att skratta. Den är en nervbana mellan åskådarens sinne och scenbilden. Rekvisitan inte endast är – den fungerar.

Efter att ha sett den här utställningen vet du mer, ser du mer, känner du mer.

Utställningen Rekvisitan i huvudrollen öppnas för publik 9.10.2020 och är öppen till slutet av maj 2021. Efter Teatermuseet turnerar utställningen på olika håll i Finland.

Arbetsgrupp:

Utställningskommitté: Pipsa Keski-Hakuni, Antti Hosia, Irene Lång, Mirja Arkonsuo, Maarit Sallinen, Mikko Salmi, Mari Heinonen, Sirpa Törmä, Mira Rokkanen och Janika Holm

Utställningskoordinator: Antti Hosia
Manuskript: Utställningskommittén och Eeva Kemppi
Visuell planering: Pipsa Keski-Hakuni och Mikko Salmi
Grafisk planering, utställningsutrymme: Janika Holm
Grafisk planering, marknadsföring: Antti Hosia
Ljusplanering: Tomi Tirranen
Djuravdelning, bakgrundstygsmålning: Hannu Keski-Hakuni
Djuravdelning, ljuddesign: Erno Hulkkonen
Läsare: Jarmo Heikkinen
Dockavdelning: Heini Maaranen / Aura of Puppets
Turnéansvarig: Sirpa Törmä
Översättning av utställningstexter: Jesper Karlsson

Förverkligandet: utställningskommittén, Anu Sallinen, Maria-Johanna Peura, Maija Tikka

Förverkligandet av utställningen har stötts av:

Tarpeisto logot

Haku