Teatermuseet

Renoveringen av Teatermuseet börjar!

28.04.2021

Från corona-avstängningen direkt till en renoveringsavstängning

Teatermuseets utställningsutrymmen i Kabelfabriken renoveras under inkommande sommar. Nuvarande utställningsutrymmen blev färdiga år 1999 och tiden har kört förbi såväl tekniken som uppbyggnaden. Alla utställningar, förutom Arkadiateatern, rivs, väggarna fälls och byggs upp på nytt och utställningstekniken förnyas. Kommande renovering görs med stöd av Undervisnings- och kulturministeriets renoveringsunderstöd.

Renoveringen påbörjas i mitten av maj och fortsätter till slutet av oktober. Dansens hus byggplats vid Kabelfabriken har också inverkat på Teatermuseets tidtabell. Vi riktar in oss på att Teatermuseet är klart och öppet stiligare än någonsin då Dansens hus blir färdigt.  De övriga museerna i Kabelfabriken förnyas också, och öppnar under höstsäsongen. Vi har sedan början av december väntat på att kunna öppna museet för publik. Då coronabegränsningarna fortsatte så här långt in på våren, måste vi nu gå direkt på renoveringsskedet.

Vad sker då med utställningarna? Vi avstår inte från vår underbara Arkadiateater, men utrymmet runt scenen ändras och uppdateras. Arkadias klädloge förstoras, så att grupper i fortsättningen ryms bättre in. Övriga permanenta utställningar rivs. Specialutställningen Rekvisitan i huvudrollen öppnade i oktober och dess öppethållningstid blev på grund av coronan beklagligt kort. Utställningen återkommer ändå till museet våren 2023!

Nu under våren öppnar vi alltså inte museet, trots att coronarestriktionerna börjar hävas. Teaterklubben för barn fungerar ännu till säsongens slut. Vi hinner också streama konstnärsträffen med skådespelaren Heidi Herala onsdag 5 maj på museets Youtubekanal och spela in ett par andra träffar inför hösten. Efter det koncentrerar vi oss en tid på renoveringen och på att förbereda nya utställningar.

Vi öppnar museet i början av november. I det första skedet 2.11.2021 öppnas den förnyade Arkadiateatern och specialutställningen om dans Djup rörelse - den finländska nutidsdansens internationella historia. Festservicen sätter i gång i november, liksom även verkstadssäsongen. I början av år 2022 kompletteras utställningarna med Den finländska teaterns 150-årsjubileumsutställning. Vi förbereder hela tiden Teatermuseets nya permanenta kärnutställning, och som det nu ser ut öppnas den hösten 2023.

Våra sammankomster flyttas alltså fortsättningsvis, men vi väntar på er! Vi ses i höst!


Tilläggsuppgifter:
Raija-Liisa Seilo, museichef, raija-liisa.seilo@teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, informatör, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi

Haku