Teatermuseet

Rörelsernas fest i Teatermuseet

06.09.2017

Den 29 september öppnar vi Finlands dans- och cirkuskonstnärer ry:s 80-årsjubileumsutställning Med vingar på hälarna.

Utställningen berättar fackförbundets historia med fotografier, föremål och scenkostymer. Den berättar också om det långsiktiga arbete som konstnärerna och förbundet utfört för att dansen och cirkusen, som hört till förbundet sedan år 2005, nu ses som levande och värdefulla konstformer, vilkas ställning man inte ifrågasätter.

Utställningen är öppen 29.9.2017−7.1.2018

Läs mer

Haku