Teatermuseet

Rum för kärlek − Spelad kärlek

Finlands 100-årsjubileumsutställning 14.2.2017−2.9.2018

Teatermuseet firar Finlands 100-åriga självständighet via den starkaste av alla känslor kärleken. Spelad kärlek öppnar perspektiv på hur och med vilka utgångspunkter kärleken har beskrivits på de finländska scenerna under hundra års tid. Vi närmar oss kärleken som ett dominerande känsloläge, som både stärker, förändrar världen och förstör.

I dramalitteraturen har kärleken i alla tider varit ett centralt, allt övervinnande och ödesmättat tema. Vi undersöker hur kärleken - dess början och tro på framtiden eller ett redan erfarnare förhållandes kraft och betydelse i livet - har sporrat de utövande konstarterna i olika kulturer och vid olika tidpunkter. Romantiken en finsk sommardag beskrivs både via teater och film i samarbete med Nationella audiovisuella institutet. De inhemska vackertvädersmolnen möter i utställningen den shakespeareska fantasivärlden och det ryska dramats djupa toner.

Med seminarier och konstnärsträffar fördjupar och utvidgar vi ämnet. I verkstäderna riktade till unga behandlar vi kärleken i deras liv, hur de uppfattar den, vad de väntar sig av den. Till vad berättigar kärleken?

Spelad kärlek är en del av fyra museers gemensamma projekt Rum för kärlek. Man kan bekanta sig med Rum för kärlek och de fyra utställningarna med temat kärlek på adressen www.rakkaudentiloja.fi. Följ oss också på sociala medier; Facebook, Twitter, Youtube och Instagram!

Suomi100_logo_valkRakkaudentiloja_logo_valk

Haku