Teatermuseet

Samlingar

Teatermuseets arkiv och samlingar av föremål slår vakt om nationellt betydande material gällande den utövande konsten, där det äldsta är från 1830-talet. Museets främsta område för bevarande är teater och dans. Samlingarna tjänar museets egen verksamhet, den stora publiken och forskningen på detta specialområde. Informationsservicen svarar på frågor och förfrågningar. Utökandet av Teatermuseets samlingar styrs av museets uppbevaringsplan och samlingspolitiska program.

Haku