Teatermuseet

Säsongens specialare

Specialverkstäder under vårsäsongen 2020 är till början tillgängliga bara på finska. De kommer att översättas på svenska senare på våren. Teman för vårens specialverkstaden är cirkus och målgruppen från fem till åttaåriga barn. Om ni är intresserad om verkstaden, vänligen kontakta oss!

Haku