Teatermuseet

Säsongens specialare

Specialverkstäder under vårsäsongen 2020 är till början tillgängliga bara på finska. De kommer att översättas på svenska senare på våren. Teman för vårens specialverkstaden är cirkus och målgruppen från fem till åttaåriga barn. Om ni är intresserad om verkstaden, vänligen kontakta oss!

Förutom de permanenta verkstäder erbjuder vi olika speciella verkstäder under en kortare tid. De kan vara relaterade till en tillfällig utställning eller något annat tema. "Säsongens specialare" stödjer och fördjupar utställningarnas innehåll. Nästa specialverkstad är relaterad till utställningen Djupa rörelser den finländska nutidsdansens internationella historia, som öppnar i november.

Haku