Teatermuseet

Skräddarsydda verkstäder

Ifall man inte hittar en lämplig verkstad, kan vi skräddarsy ert besök så att det blir precis som er grupp önskar och behöver. Vi förlänger varaktigheten, gör ett program som passar för en större grupp, förenar olika verkstäders och utställningars innehåll eller använder oss av era egna ämnen. Man kan alltså boka en verkstad som en del av en mer omfattande undervisningshelhet och planera innehållet så att det stöder behandlingen av ert tema på bästa sätt.

För skrädarsydda verkstäder ansvarar teaterpedagogen Milla Kortemaa. Ta kontakt och bed om ett anbud!
 (fornamn.efternamn@teatterimuseo.fi, 040 1922 305)

 

Haku