Teatermuseet

So Far So Near förenar fyra länder och konstorganisationer

08.01.2019

Teatermuseet deltar i ett tvåårigt internationellt Erasmus+-finansierat projekt tillsammans med en portugisisk, en ungersk och en turkisk konstorganisation. Projektet So Far So Near Inclusive Arts 20182020 påbörjades i Lissabon i Portugal i December. Projektets sammankallare och huvudarrangör är Glocalmusic, en förening för kreativ musik i Portugal. Utöver Teatermuseet deltar The Hungarian Special Arts Workshop Association, som anordnar konstverkstäder i Ungern samt Esenler Ortopedik Engelliler Dernegi som anordnar konstverksamhet för funktionshindrade i Turkiet.

I So Far So Near -projektet görs en teaterföreställning utgående från den portugisiska författaren José Gomes novell ”Joao sem medo” (Adventures of John without the fear) som ett samarbete mellan arbetsgrupper från fyra länder. De uppträdande är över 18 åriga ungdomar i behov av specialstöd. Varje lands arbetsgrupp förverkligar och övar in sin egen, i förväg utvalda, scen ur pjäsen med användande av teaterns, dansens och musikens medel. Varje arbetsgrupp har fria händer i det konstnärliga arbetet och förverkligandet av sin scen.

Föreställningen utformas både under varje lands egen arbetsgrupps  repetitioner och vid gemensamma träffar i varje deltagarland. Alla deltagarländernas arbetsgrupper gästar Teatermuseet i juni 2019. Föreställningen har premiär våren 2020 i Lissabon i Portugal.

Avsikten med projektet är att hjälpa unga att utveckla sin självkänsla, förmågan att uttrycka sig både verbalt och fysiskt, hjälpa dem att förstå och hantera sina känslor och hitta sina dolda talanger. Det viktigaste är dock att ungdomarna känner och märker att de är en jämställd del av samhället. I projketet deltar konstinstitutioner och konstnärer, och hela gemenskapen lär sig och delar med sig av god praxis och olika sätt att fungera.

I So Far So Near -projektet medverkar
Glocalmusic – Grémio para o Desenvolvimento da Musica Criativa, CRL (Portugal), www.glocalmusic.org
M.S.M.M.E. (Magyar Specialis Muveszeti Muhely Egyesulet) (Ungern), www.msmme.hu
E.O.E.D. (Esenler Ortopedik Engelliler Dernegi) (Turkiet), www.eoed.org.tr
Teatermuseet (Theatre Museum) (Finland), www.teatterimuseo.fi

Tilläggsuppgifter:
Heini Räsänen, museilektor, heini.r@teatterimuseo.fi
Milla Kortemaa, teaterpedagog, milla.kortemaa@teatterimuseo.fi

 

Haku