Teatermuseet

Teatermuseet är tillfälligt stängt

27.11.2020

Teatermuseets utställningar och forskningssal stängdes, i enlighet med Södra Finlands Regionförvaltningsverks rekommendationer, 30.11.2020.

Begränsningarna fortsätter till 28.2. Museet är alltså stängt i sin helhet till detta datum. Forskningssalen öppnas måndag 1.3.2021. Som det nu ser ut öppnas utställningarna tisdag 2.3.2021.

Informations- och bildservicen betjänar i mån av möjlighet på distans medan forskningssalen är stängd. Ta helst kontakt per e-post. Forskningssalen öppnas 1.3.2021.

Vi följer fortsättningsvis myndigheternas anvisningar och informerar om eventuella förändringar.

Haku