Teatermuseet

Teatermuseet har utsetts till riksomfattande ansvarsmuseum

05.11.2019

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen gjorde den 1 november beslut om museernas statsandelar för år 2020. Samtidigt utsåg ministern, i enlighet med den nya museilagen, 17 riksomfattande ansvarsmuseer. Teatermuseet är ett av dem, och ansvarar också i fortsättningen för den utövande konstens riksomfattande museiverksamhet.

Enligt den nya museilag, som träder i kraft i början av år 2020, blir de riksomfattande specialmuseerna i stället riksomfattande ansvarsmuseer, vilkas uppgifter fastställs i lag.

Teatermuseets ansvarsområde gällande inspelningar utvidgades i början av detta år och innehåller nu upptagningar av inhemsk professionell teater, dans, opera, cirkus och performancekonst. Genom denna utvidgning förberedde museet sig för den nya lagens ikraftträdande.

”Ställningen som riksomfattande ansvarsmuseum stöder Teatermuseets övergripande verksamhetsstrategi”, konstaterar museichefen Raija-Liisa Seilo. ”Trots att lagen om den utövande konsten inte avancerat i samma takt som den museilag, som träder i kraft i början av året, har Teatermuseets riktlinjer och utvecklingsstrategi för kommande år planerats i den nya lagens anda.”

Skrankorna mellan de olika områdena inom den utövande konsten har blivit lägre och till en del helt försvunnit. Teatermuseet har redan vid förberedelserna inför den nya museilagen verkat proaktivt och även tagit hela fältet i beaktande i sin samlings- och inspelningsverksamhet. Samarbetet och nätverkan med nya konstområden har påbörjats.

Enligt minister Kosonen lever vi nu i en stark museiboom i Finland. Teatermuseet vill hänga med i den utvecklingen. ”Under de närmaste åren förnyar vi våra utställningar så att de motsvarar det nya utvidgade verksamhetsfältet och det riksomfattande ansvarsmuseets uppgift”, säger Seilo. ”Vi kommer att involvera publiken och våra intressegrupper i utställningsproduktionen och utvecklandet av museet. Det är viktigt att lyssna på publikens och den utövande konstens behov och önskemål och reagera på dem!”

 

Läs mera:
Beslut om museer som har rätt till statsandel och om deras statsandelar har fattats

Tilläggsuppgifter:
Museichef Raija-Liisa Seilo, 040 1922 301, raija-liisa.seilo @ teatterimuseo.fi

Haku