Teatermuseet

Teatermuseet på mässan för förskolepedagogik

21.09.2017

Vi är med på den mässa för förskolepedagogik som anordnas 6.10. i Wanha Satama. På mässan berättar vi vilka slags verkstäder vi har att erbjuda för barn i förskoleåldern. Man kan också komma och fråga mer om våra tyky-verkstäder. På mässan finns ett bra tillfälle för professionella inom förskolepedagogiken att komma och berätta vilka önskemål de har för oss.

Välkomna att träffa oss på vår avdelning C 26!

Mässan för förskolepedagogik är öppen 6.10. kl 8–16 och inträdet är avgiftsfritt. Mässans program finns på adressen www.varhaiskasvatus.net

Haku