Teatermuseet

Tryggt besök i Teatermuseet

21.04.2022

Teatermuseet är tills vidare öppet i enlighet med normala öppethållningstider. Vi följer med coronasituationen och myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt för dig.

Av vår personal kommer endast friska på jobb, de ser till sin handhygien och håller trygghetsavstånd. Vi har också effektiverat städningen av våra utrymmen.

På den här sidan några anvisningar, som vi hoppas att våra gäster följer. Du är varmt välkommen till Teatermuseet!

1. Kom endast frisk till museet!

Du är välkommen till Teatermuseet om du känner dig frisk. Stanna alltså hemma ifall minsta symtom skulle överraska. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

2. Vi håller avstånd till varandra

Ta plats för dig själv och ge också plats till andra och till Teatermuseets personal. Vi håller också avstånd till dig.

3. Favorisera kort- och kontaktlös betalning.

Museikortet: Visa upp museikortet för kortläsaren vid kassan eller ladda ner Museikortsapplikationen och använd den. Vid kassan för museerna i Kabelfabriken hittar du en QR-kod, som läses med applikationen. Efter lyckad incheckning visa mobilens skärmbild för kundtjänstpersonen.

4. Iaktta god handhygien

Kom till museet med rena händer. Tvätta alltid händerna vid behov, eller använd handdecinfektionsmedel. Det finns möjlighet att tvätta händerna i museernas aula, vid hissarna i Teatermuseets våning och i Arkadiateaters klädloge. Handdecinfektionsmedel erbjuds både i aulan och i utställningsvåningen.

5. Hosta eller nys i armvecket

6. Gruppbesök i Teatermuseet

I verkstäderna och vid guidningarna håller vi oss till gruppstorlekar som möjliggör upprätthållandet av säkerhetsavstånd. Våra guider använder ansiktmask och håller avstånd till gruppen då de guidar. Våra arbetstagare kommer endast som helt friska till sitt arbete och vi förutsätter det samma av deltagarna i handledda gruppbesök.

Vi väljer noggrant ut verkstädernas övningar så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid handhygien och förutom punkterna för handtvätt finns handdesinfektionsmedel att tillgå under verkstadsbesöken.

 

TEATERMUSEET FÖLJER STATSRÅDETS OCH REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS OFFICIELLA ANNVISNINGAR OCH ÄNDRAR TILLVÄGAGÅNGSSÄTTEN VID BEHOV.

Haku