Teatermuseet

Tryggt besök i Teatermuseet

11.06.2020

Teatermuseet är tills vidare öppet i enlighet med normala öppethållningstider. Vi följer med coronasituationen och myndigheternas rekommendationer och anvisningar.

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt för dig. Vi har gjort små förändringar i utställningsutrymmena, så att våra besökare ska ha lättare att hålla tillräckligt avstånd till andra. Vi har tagit bort några av experimentpunkterna, och för användningen av de övriga lånar vi ut pennor för pekskärmen.

Enligt södra Finlands regionförvaltningsverks rekommendationer förutsätter vi fr.o.m. 20.10.2020 att alla utställningsbesökare över 15 år använder ansiktmask. Ta alltså med dig en mask! I museibutiken kan man också köpa engångsmasker.

Av vår personal kommer endast friska på jobb, de ser till sin handhygien och håller trygghetsavstånd. Vi har också effektiverat städningen av våra utrymmen.

På den här sidan några anvisningar, som vi hoppas att våra gäster följer. Du är varmt välkommen till Teatermuseet!

1. Kom endast frisk till museet!

Du är välkommen till Teatermuseet om du känner dig frisk. Stanna alltså hemma ifall minsta symtom skulle överraska. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

2. Användande av ansiktsmasker

Vi förutsätter att alla över 15-åriga besökare använder ansiktsmask i museet. Ifall utställningsbesökaren av hälsoskäl inte kan använda mask, erbjuder vi denne ett visir för den tid besöket varar. Efter användandet decinfiseras visiret och läggs för minst 24 timmar i karantän före följande användning.

3. Vi håller avstånd till varandra

Ta plats för dig själv och ge också plats till andra och till Teatermuseets personal. Vi håller också avstånd till dig. Ifall det är mycket folk samtidigt, följ då den rekommenderade rotationsriktningen. Vi begränsar museets besökarantal vid behov.

4. Favorisera kort- och kontaktlös betalning.

Museikortet: Visa upp museikortet för kortläsaren vid kassan eller ladda ner Museikortsapplikationen och använd den. Vid kassan för museerna i Kabelfabriken hittar du en QR-kod, som läses med applikationen. Efter lyckad incheckning visa mobilens skärmbild för kundtjänstpersonen.

5. Kassan ger nyckeln till förvaringsfacken.

Ifall du behöver ett förvaringsfack, be kassan om nyckel. Nycklarna rengörs mellan varje användare.

6. Iaktta god handhygien

Kom till museet med rena händer. Tvätta alltid händerna vid behov, eller använd handdecinfektionsmedel. Det finns möjlighet att tvätta händerna i museernas aula vid garderoben och vid hissarna i Teatermuseets våning. Handdecinfektionsmedel erbjuds både i aulan och i utställningsvåningen.

7. Hosta eller nys i armvecket

8. Experimentpunkterna används med pekskärmspennor

Du får låna en penna för pekskärmen av utställningsövervakaren, med den kan du använda experimentpunkternas pekskärm och ljusbordens skjutreglage. Vi rengör regelbundet pekskärmarna, men vi rekommenderar att man använder en penna för pekskärmen. Pennorna rengörs mellan varje kund. Du kan också använda din egen pekskärmspenna.

9. Arkadias klädloge

I Arkadiateaterns klädloge finns ett begränsat antal dräkter att prova. Masker och huvudbonader samt övriga accessoarer som hålls nära ansiktet, har tills vidare tagits ur bruk. Vidrör endast dräkterna med rena händer. I klädlogen finns en vattenpost för tvätt av händerna. Välj en dräkt från klädlogen att prova och för den efter användningen till karantänräcket vid sidan av Arkadiateaterns salong. Dräkterna väntar där innan de får komma tillbaks och användas av nya kunder. Undvik att röra dräkterna i onödan.

10. Gruppbesök i Teatermuseet

I verkstäderna och vid guidningarna håller vi oss till gruppstorlekar som möjliggör upprätthållandet av säkerhetsavstånd. Våra guider använder skyddsvisir och håller avstånd till gruppen då de guidar. Våra arbetstagare kommer endast som helt friska till sitt arbete och vi förutsätter det samma av deltagarna i handledda gruppbesök.

Vi väljer noggrant ut verkstädernas övningar så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Vi förutsätter att alla personer över 15 år använder sig av ansiktsmask.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid handhygien och förutom punkterna för handtvätt finns handdesinfektionsmedel att tillgå under verkstadsbesöken. Klädstängerna, som används i verkstäderna är inte i annan kundanvändning och dräkterna förs efter användandet i karantän för några dagar.

 

TEATERMUSEET FÖLJER STATSRÅDETS OCH REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS OFFICIELLA ANNVISNINGAR OCH ÄNDRAR TILLVÄGAGÅNGSSÄTTEN VID BEHOV.

Haku