Teatermuseet

Utställningar

Teatermuseet erbjuder kunskap, upplevelser, glädje och underhållning. Utställningens tyngdpunkt ligger i en presentation av de inhemska utövande konstarterna. De permanenta utställningarna Backstage, Arkadiateatern och Teatervinden presenterar teaterkonsten i allmänhet, dess framförande samt den finländska teaterns olika skeden. De temporära utställningarna kompletterar de permanenta utställningarnas teman. De turnerande utställningarna gör besök på olika håll i Finland. Webbutställningarna kan man bekanta sig med var och när somhelst.

Haku