Teatermuseet

Verkstäder för framförande

Verkstäderna under denna rubrik koncentrerar sig på framförandet. Teateräventyret är ett teaterns grundpaket, som varit skolgruppers favorit redan under tjugo års tid. De som är intresserade av improvisation och att kasta sig in i olika situationer kan välja workshopen Ris på huk, där ingenting tas på fullt allvar. För de yngsta erbjuder vi Sagostigen. Läs mer om dessa verkstäder på denna sida!

Teateräventyret

Från 6-åringar till fullvuxna

Teateräventyret är ett grundpaket gällande teater. Under äventyrets gång lär man sig grunderna för att göra en föreställning, får ideer och inspiration och som en fin avslutning gör man en egen liten föreställning.

Verkstadens förlopp: Under verkstadens gång går man runt i museets utställningar och bekantar sig med teaterns olika delområden. Gruppen planerar gemensamt en egen unik historia för sin föreställning med hjälp av ledaren. Då  berättelsen är klar och man hittat en roll för den som vill spela får de medverkande välja en rollkostym för sin figur bland de teaterdräkter som står till förfogande i klädlogen. Föreställningen kröns av den belysning och de ljud som ledaren och dennes eventuella medhjälpare åstadkommer. I längre teateräventyr använder man sig av fler teaterövningar och den tillämpade teaterns medel.

För vem: Passar för äldre än 6-åringar, ingen övre gräns! Gruppstorleken högst 15 personer.

Språk: Finska, svenska, engelska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.
 

Sagostigen

3–6-åringar

På Sagostigen, som riktar sig till dagisbarn, är man ute på äventyr i berättelsernas värld och öppnar dörren på glänt till hur man gör teater. Man bekantar sig med sagan genom ljud, rörelser och olika figurer samt via övningar för fantasin.

H.C.Andersens saga Den fula ankungen är utgångspunkt och fri ram för den stämningsfulla, känsliga och fysiska verkstaden. Här behandlar man mobbning och empati.

Verkstadens förlopp: Man börjar med att läsa ankungens inbjudningsbrev: Barnen har bjudits in till ankdammen! Resan börjar med en fågelhiss och fortsätter bl.a. via en flygskola till Ankdammens palats eller Arkadiateatern för att bada! I verkstaden behandlar man känslolägen och uttrycker det fysiskt samt upplever färden, med en ankas simfötter och ögon, från en situation och plats till en annan. Som ett viktigt tema ingår mobbning och deltagarna finner sig själva i bägge rollerna både som mobbare och mobbade. Verkstadens viktiga budskap är att du är värdefull precis sådan som du är. Som avslutning hålls en fest där man klär ut sig i de dräkter man lånar ur den kollektion som står till buds.

För vem: Passar för 3–5-åringar, och i synnerhet för specialgrupper som övar sig i att uttrycka känslor och känslolägen. Gruppstorlek högst 15 personer.

Språk: Finska och svenska.

Längd och pris: 1 h 80 € (lö–sö 160 €)
 

Ris på huk

Över 6-åringar

Lämna hjärnan i kapprummet! I verkstaden Ris på huk griper man tag i stunden med improvisationsteaterns medel. Man glömmer onödig nervositet då man helt impulsivt gör skojiga övningar tillsammans och utgångspunkten är att gå med på andras förslag. Verkstaden ökar gruppens förtroende för varandra och främjar därigenom också gruppandan.

Verkstadens förlopp: Hela gruppen gör övningar tillsammans med ledaren i något av museets utställningsutrymmen. Man stöder sin kompis och säger ja! Det är en gåva att göra bort sig. Och man gör det tillsammans! Det ingår ingen föreställning i verkstaden, dräktprovning eller annan bekantskap med utställningen. Om du utöver improviserandet vill sticka dig in på en utställning eller vid experimentpunkterna be då om ett skräddarsytt besök!

För vem: Passar lågstadieelever, högstadieelever, gymnasieelever och fullvuxna. I synnerhet då man vill stöda gruppbildning och gruppanda. Gruppstorlek högst 20 personer. 

Språk: Finska, svenska, engelska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.

Haku