Teatermuseet

Verkstäder för visuell planering

OBS: Verkstäder för visuell planering är tillfälligt inte tillgänglig på grund av förnyelsen av utställningarna. De blir tillgängliga igen när en utställning som passar deras teman öppnas.

Om du och din grupp är intresserad av teaterns visuella planering – dräktplanering eller scenografi – har du kommit till rätt sida! I workshopen Ska vi klä ut oss? bekantar vi oss med dräktplanering och Byggstenar behandlar scenografier. Bägge verkstäderna lämpar sig för såväl skolbarn som vuxna.

Ska vi klä ut oss? – verkstad för teaterdräkter

Från 10-åringar till fullvuxna, INTE TILLGÄNGLIGA FÖR TILLFÄLLET

I verkstaden bekantar man sig med teaterkostymer, dräktplanering och tillverkningsmaterial. Hur har teaterdräkterna och planeringen av dem förändrats under tidens gång? I verkstaden provar man hur olika dräkter och material, tyngd och textur påverkar hur dräkten känns och vad den förmedlar till andra. Man planerar och förverkligar även dräkter i små grupper. Man bekantar sig också med materialexperiment i dagens rollkostymer. Kan man göra en dräkt av papper, flaskkorkar, durkslag eller t.o.m. av golvmoppar?

Verkstadens förlopp: Till att börja med bekantar man sig med utställningens dräkter, därefter följer en aktiv del då deltagarna delas upp i mindre grupper som får planera och förverkliga en dräkt för en av gruppens medlemmar. Som material vid uppbyggandet av dräkten använder man tidningar och annat återvinningsmaterial, tejp och häftapparat. Som utgångspunkt ger ledaren de mindmappar, som grundar sig på olika skådespel, och efter att ha studerat dem planerar gruppen dräkterna. Dräkterna och planeringsgrupperna presenteras sedan i något utrymme i museet, som gruppen önskar.

För vem: Passar från 10-åringar till fullvuxna. Gruppstorlek högst 15 personer.

Språk: Finska, svenska, engelska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.
 

Byggstenar − scenografiverkstad

6-åringar till fullvuxna, INTE TILLGÄNGLIGA FÖR TILLFÄLLET

Med hjälp av Teatermuseets miniatyrmodeller bekantar vi oss med att göra scenografier och med scenografins betydelse. Vad är väsentligt i en scenografi, vad kan olika saker på scenen betyda och vad innebär utrymmet för människan?

Verkstadens förlopp: Deltagarna delas in i små grupper som planerar och förverkligar sin egen miniatyrscenografi på scenografikärrorna.  På kärrorna finns olika slags material som får användas. Som utgångspunkt ger ledaren mindmappar, som grundar sig på olika pjäser, och genom att studera dem planerar grupperna scenografin. För vem: Passar över 6-åringar. Gruppstorlek högst 15 personer.

Språk: Finska, svenska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.

Haku