Teatermuseet

Vi förbereder oss på att öppna museet

07.05.2020

Man har beslutat att börja avveckla coronabegränsningarna och museerna förbereder sig på att öppna sina dörrar efter en lång paus. Teatermuseet förbereder sig på att öppna utställningsutrymmena i Kabelfabriken och forskningssalen i Vallgård.

Informationstjänsten och forskningssalen öppnas 1.6.2020. Informationstjänsten betjänar liksom tidigare endast med förhandsbokningar, man ska alltså avtala om besöket i förväg. Vi begränsar antalet samtidiga forskare i forskningssalen och effektiverar handhygien och städning. Informationstjänsten tar sommarledigt från midsommar, vi har alltså öppet 1–18.6 och sedan igen i augusti. Ta kontakt tietopalvelu@teatterimuseo.fi

För tillfället förbereder vi öppnandet av utställningarna, och vi strävar efter att öppna museet 16.6.2020. Vi gör behövliga arrangemang och förändringar och ger instruktioner så att våra kunder har möjlighet att hålla rekommenderat avstånd till andra besökare då de bekantar sig med utställningarna.

Vi är glada att vi igen kan hälsa våra besökare välkomna. Men vi får ännu ge oss till tåls några veckor, så att öppnandet sker kontrollerat och tryggt!

Haku