Teatermuseet

Webbutställningarna

Webbutställningarna gör museets skatter tillgängliga också hemma i soffan: man kan bekanta sig med utställningarna var och när som helst, man behöver bara en webbförbindelse. På svenska kan man få utställningen Makt och magi. Se alla webbutställningar på de finska sidorna.

Haku