Teatterimuseo

Teatterikasvatus

Yhdessä tehden ja kokeillen

Teatterimuseo on poikkeuksellinen, yllätyksellinen ja kokeiluun rohkaiseva oppimis- ja toimintaympäristö. Museon pysyvät näyttelyt Backstage, Arkadia-teatteri ja Teatterin ullakko lukuisine kokeilupisteineen, näyttämöineen ja pukuhuoneineen on suunniteltu niin, että kävijät voivat itse testata taitojaan teatterin eri osa-alueilla. Myös vaihtuviin näyttelyihin pyritään sisällyttämään kokeilupisteitä tai työpajatila, jotka rikastuttavat niistä saatavia kokemuksia.

Ryhmät voivat varata itselleen ohjatun työpajan tai opastuksen. Ohjatuissa ryhmäkäynneissä otetaan huomioon eri-ikäisten tiedot, taidot, henkiset valmiudet ja kuhunkin ikäkauteen liittyvät kiinnostuksen kohteet. Pajoissa halutaan antaa avaimia esittävien taiteiden ja teatterin ilmaisutapojen ymmärtämiseksi. Työpajoja ja opetusta järjestetään kaiken ikäisille.

Työpajoissa painotetaan kävijöiden omaa tekemistä. Teatterimuseossa lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus “ottaa leikki vakavasti” ja oppia leikin avulla. Itse tekemisen kautta syntyneet oivallukset jäävät hyvin muistiin, ja usein aluksi vierailta tai oudoiltakin tuntuneet asiat ja tunteet muuttuvat tutummiksi ja ymmärrettävimmiksi. Teatterin välityksellä saattaa avautua myös uudenlaisia näkökulmia tarkastella maailmaa.

Työpajojen sisältöjen esittelyt, niiden kestot, hinnat sekä suositeltavat ryhmäkoot löytyvät työpajat ja opastukset -osiosta.

Lisätietoja teatterikasvatuksesta antavat museolehtori Heini Räsänen (puh. 040 1922 302, etunimi.r@teatterimuseo.fi) ja teatteripedagogi Milla Kortemaa (puh. 040 1922 305, etunimi.sukunimi@teatterimuseo.fi).

Haku