Teatermuseet

Ett dokumenteringsprojekt, gällande dagens dräktarbete inom scenkonsten, påbörjas!

24.01.2018

I januari 2018 påbörjar Teatermuseet ett massbaserat dokumenteringsprojekt, vars målsättning är att dokumentera vardagen för dagens dräktarbetare inom scenkonsten. Dräktdagen 2018 kallar professionella inom dräktbranschen – dräktplanerare, dem som förverkligar dräkterna, påklädare och klädvårdare – att dokumentera sina arbeten i form av fotografier, texter, videor och ljudupptagningar.

Spår av de professionella dräktarbetarna ser man i dräktskisser, föreställningsfotografier och inspelningar i Teatermuseets samlingar, men själva vardagen med arbetet och processerna finns det mindre av. Ur dräktforskningens synpunkt är även detta intressant, så därför välkomnar Teatermuseet det material vi genom projektet erhåller till våra samlingar.

Liisi Tandefelt ja pukuluonnokset

Världens förändras hela tiden, och olika aktuella företeelser kan endast dokumenteras i stunden. Vad händer t.ex. för tillfället i dräktarbetet inom scenkonsten? Vilket slags kunskaper försvinner ifall man inte dokumenterar dem nu?

Man förstår betydelsen av nutidsdokumentering i museerna, men p.g.a. resursbrist har de som arbetar med samlingarna svårt att få tid till detta. Vi behöver alltså nya sätt. Idén om en massbaserad dokumentering av dagens dräktarbete uppstod på teaterfältet då dräktforskaren och -planeraren Joanna Weckman diskuterade frågan i sin Facebookprofil hösten 2017. Många av deltagarna i diskussionen höll med henne om att det skulle behövas mer dokumentation om branschen och att de som jobbar på fältet själva kunde göra den.

Crowdsourcing (massbaserad problemlösning) visar sig förhoppningsvis vara ett sätt att förverkliga nutidsdokumneteringen på ett både effektivt och sakkunnigt sätt. Verksamma inom scenkonstfältet förstår bäst vad som är viktigt att bevara av deras arbeten. Genom att dokumentera sitt eget arbete kan man delta i uppbyggandet av hela yrkeskårens och konstformens historia. Ansvaret för kulturarvet ligger på oss alla.

Vi kallar nu professionella inom dräktfältet att dokumentera sitt eget eller sina kollegors arbeten och sända in materialet till Teatermuseets arkiv. Projektet pågår till slutet av april 2018.

Direktiv för deltagande i projektet finns på finska på museets webbsidor: http://www.teatterimuseo.fi/fi/Pukupaiva-2018
Anvisningarna översätts vid behov till svenska, ta kontakt!

Tilläggsinformation:
Eeva Mustonen, arkivarie, tfn 040 1922 308
eeva.mustonen @ teatterimuseo.fi
Sanna Brander, amanuens (föremålssamlingarna) tfn 040 1922 307
sanna.brander @ teatterimuseo.fi

Vidstående bilder är en del av den serie arbetsbilder som togs år 1976 på Åbo Stadsteater. På bilderna följer man med dräktplaneraren Liisi Tandefelts arbete med dräkterna till föreställningen Rasvahattu. Bilder: Klaus Koszubatis / Teatermuseets arkiv.

Liisi Tandefelt ja pukusovitus

 

Haku