Teatermuseet

Verkstäder och guidningar

Teatermuseet erbjuder otaliga verkstäder som leder till den utövande konstens olika delområden. I verkstäderna och vid rundvandringarna betonar man besökarnas egen aktivitet, eftersom de upptäckter man gör genom upplevelser stannar bäst i minnet. Vi vill ge besökarna koder till förståelse för de utövande konstarterna och teaterns uttrycksmedel.

För att gruppen ska ha lättare att hitta intressanta och lämpliga verkstäder har vi grupperat de permanenta verkstäderna på vår repertoar under rubrikerna Framförande, Visuell planering och Guidningar. De temporära utställningarnas verkstäder finner man under rubriken Säsongens specialiteter. Och sist men inte minst hittar man säkert någon lämplig verkstad genom att de skräddarsys

Verkstäder och guidningar anordnas för alla ålderskategorier. I verkstadsinformationen finns rekommenderad ålder, men nästan alla verkstäder kan anpassas för olika åldersgrupper. Var inte rädd för att ta kontakt!

Man kan själv välja längden på de flesta verkstäderna, priset bestäms av längden. Gruppernas maximistorlek är 15 eller 20 deltagare, beroende av verkstad. Ifall gruppen är lite större kan gruppstorleken överskridas till priset 4 € / person.

PRISER

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser. Teatermuseet är inte momsskyldigt.

Boka en verkstad

Bokningar av handledda gruppbesök

på numret 040 1922 320 (ti o. fre kl 10–12 , ons. kl 14–16) eller per e-post varaukset@teatterimuseo.fi

Bokningar och avbokningar bör göras senast en vecka före besöket. För senare avbokningar debiterar vi 50% av besökets pris. För besök som inte avbokats debiterar vi fullt pris. I dylika fall sänder vi en räkning per e-post till den e-postadress som uppgetts vid bokningen. Ett faktureringstillägg på 7 € läggs till beloppet.

 

Haku