Teatteri, näyttämö ja lavastus

Teatteri ja taide yleensäkin toimivat aina suhteessa ympäröivään maailmaan ja ajan henkeen. Siihen, missä ja minkälaisessa ympäristössä teatteria tai esityksiä on tehty, ovat vaikuttaneet yhteiskunnan taloudellinen tilanne, tekniikan kehitys, muoti ja yleiset kulttuuriset tavat. Nämä yleiset tekijät nousevat luonnostaa esiin kun tutkitaan sitä missä ja minkälaisessa ylöspanossa esityksiä on eri aikoina tehty.

Aikakaudet joista voit valita katsauksen ovat: antiikki, keskiaika, Shakespeare aika, barokki, tarkemmin keskitytään suomalaisen teatterin esityspaikkoihin ja näyttämöllepanon vaiheisiin 1700-luvulta lähtien.

Antiikin Kreikka Antiikin Rooma Eurooppa 400–900
–luvuilla
Teatteri ilman teatteritaloja
900–1500–luvuilla
Shakespearen aika Barokki Suomalaisesta
teatterista
1600–1800–luvuilla
Lavastustaiteesta
Suomessa 1800–luvulta
copyright yhteys palaute tuki